Hamile Kadınlar

Adrenogenital Sendrom Nedir

Adrenogenital Sendrom Nedir ? Böbreküstü bezinin kabuk maddesinin hiperfunksiyası, organizmada androgenlərin miktarının yükselmesi ve sonuçta virilizm oluşması yaygındır. Doğuştan pubertat sendromlar ayırt edilir. Konjenital sendrom kalıtsal hastalıktır. 21 hidroksilasa enzim sisteminin defekti ve böbreküstü bezinin kabuğun tümörleri sonucu gelişir. Semptomlar. Klinik gidişi: Konjenital biçiminde androgenler henüz Anne karnındaki bebek dönemde faaliyete başlıyor,...